Ejendomsværdiskat og ejendomsskat

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Er du i tvivl om, hvad ejendomsværdiskat og ejendomsskat indebærer? Som nybygger er det en god idé at sætte sig ind i skattereglerne. Bliv meget klogere her.
Ejendomsværdiskat

Som boligejer i Danmark, er der to typer af skat, man betaler af fast ejendom. Den ene er ejendomsværdiskat, som betales til staten, den anden hedder ejendomsskat, som også kaldes grundskyld, der betales til kommunen. Som udgangspunkt beregnes disse skatter i de offentlige ejendomsvurderinger, som foretages af SKAT. I denne artikel kan du læse meget mere om de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Ejendomsværdiskat

Som boligejer i Danmark, skal du betale ejendomsværdiskat. For de flestes vedkommende, er dette noget, der automatisk bliver betalt gennem trækprocenten i skatten, men er du erhvervsdrivende, foregår betalingen på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse hvert år i november.

Ejendomsværdiskatten beregnes med udgangspunkt i ejendomsværdien. Skatten beregnes desuden som en andel af den fastsatte ejendomsværdi, som fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Ejendomsværdiskatten udgør 1 procent af ejendomsværdien, op til 3.040.000 kroner, og 3 procent af resten, hvis ejendomsværdien er højere.

Ejendomsværdibeskatningen er underlagt et nominelt skattestop, der betyder, at grundlaget for beskatningen udgør det mindste af:

  • 2001-vurderingen tillagt 5 procent,
  • 2002-vurderingen samt
  • Den aktuelle vurdering, som i praksis kun har betydning for ejendomsværdiskatten for relativt få boligejere.

Knapt 5 procent af alle boligejere, betaler i øjeblikket ejendomsværdiskat efter den aktuelle vurdering. De resterende 95 procent betaler skatten baseret på 2001 eller 2002-vurderingen, som er væsentligt lavere end den aktuelle vurdering.

Ejendomsskat (grundskyld)

Grundskylden, som du kender som ejendomsskat, er den skat du betaler for selve jorden. Den beregnes med udgangspunkt i grundværdien, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Denne skat, tilfalder den kommune, hvor ejendommen ligger.

Taksten, eller grundskyldspromillen, fastsættes af de enkelte kommunalbestyrelser. Det er dog vedtaget ved krav, at den givne sats i samtlige kommuner skal ligge mellem 16 og 34 promille.

Afgiftsgrundlaget for grundskylden bliver fastsat som det mindste af den aktuelle grundværdi, samt forrige års grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent, som også er kendt som grundskatteloftet.

Reguleringsprocenten beregnes årligt og ligger på mellem tre og syv procent.

På trods af et skattestop, kan ejendomsskatten godt stige. Dog er der et loft over, hvor meget beregningsgrundlaget kan stige. Hvert år, fastsætter Finansministeriet stigningen og den må højest udgøre 7 procent i forhold til året forinden.

Stigning eller fald i grundværdien

Skulle det ske, at grundværdien stiger, så kan grundlaget for opkrævning af grundskyld også stige, dog kun med reguleringsprocenten. Falder grundværdien, så kan grundlaget for opkrævning af grundskyld alligevel stige, dog kun så længe at sidste års beskatningsgrundlag er reguleret med reguleringsprocenten, som er kendt som grundskatteloftet, ligger under den aktuelle vurdering.

Offentlig ejendomsvurdering suspenderet

Den nu tidligere ejendomsvurdering er blevet suspenderet. Hvis du vil danne dig et overblik over din gældende ejendomsvurdering, kan du se den ud fra din årsopgørelse. Herudover har du også muligheden for at slå din ejendomsvurdering op på SKATs register.

Hvis du ikke har foretaget nogle større ændringer på din ejerbolig, vil der på grund af suspenderingen ikke blive udarbejdet en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig.

Familiehandler

Din ejendomsvurdering kan have betydning for familiehandler fordi der, som udgangspunkt, kan handles til 85 procent af ejendomsvurderingen i stedet for markedsprisen.

Herudover skal der betales tinglysningsafgift ved familiehandler eller i forbindelse med andre handler mellem interesseforbundne parter af ejendomsvurderingen, såfremt den er højere end overdragelsesprisen.

Hvornår skal jeg betale ejendomsværdiskat som nybygger?

Som udgangspunkt, skal I ikke betale ejendomsværdiskat af jeres bolig, før den er færdigbygget. Dette er en vurdering, som bliver foretaget af vurderingsmyndighederne.

Som vi har været inde på, så bliver alle ejendomme vurderet per 1. oktober hvert andet år, og det er derfor også denne dato, som er skillelinjen for, om I skal betale ejendomsværdiskat i indkomståret eller ej.

Deloitte

I undgår at skulle betale ejendomsværdiskat i hele indkomståret 2017, hvis jeres nybyggede hus er meldt færdigbygget efter den 1. oktober 2016, og I derfor også først er flyttet ind i huset efter denne dato. Ejendomsværdiskatten vil således først blive opkrævet fra og med indkomståret 2018.

Med hensyn til grundskylden skal den altid betales, så snart man ejer en grund. Lige meget om der er bebyggelse på eller ej.

Redaktionen

Redaktionen

LånePartner.dk har mange års erfaring inden for den finansielle sektor.